کد خبر:20761   تاریخ انتشار: سـه شنبه ، 14 تیر سال 1401 ساعت 14:23:0

نیازمند دانشگاه مبتنی بر دیدگاه اسلامی هستیم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مباحث بین دانشگاهی بین نسل‌های اول و دوم مورد نیازمند ما نیست، بلکه ما نیازمند دانشگاهی هستیم که مبتنی بر دیدگاه اسلامی باشد.


محمدمهدی طهرانچی امروز در مراسم اختتامیه جشنواره فارابی گفت: تحولات اجتماعی فناورانه با سرعت بالا در حال رخ دادن است اما سرعت تحولات از سرعت دانشگاه کوتاه‌تر است. به عنوان مثال جوان ۲۸ ساله‌ای که مدرک دکتری دریافت کرده است بیش از ده سال برای آن زمان گذاشته است اما شاهد هستیم که سرعت تحولات در دنیا بسیار سریعتر پیش می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه امروز در دانشگاه نباید نگاه یک بعدی به مسئله دانش داشت، افزود: حلقه میانی دانش و کاربست آن درک مسئله است و در حوزه علوم انسانی باید نسبت به درک مسائل دقیق بود و در این مسیر نیازمند تحول جدی هستیم.
رئیس دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه باید با تکیه بر فناوری مواجهه جدی با مسائل داشت، گفت: مباحث بین دانشگاهی بین نسل‌های اول و دوم مورد نیاز ما نیست. ما نیازمند دانشگاهی هستیم که دانشگاه و نهاد علم مبتنی بر دیدگاه اسلامی باشد. در دیدگاه اسلامی باید علمی که با فراگیری خرد ورزی کمال می‌یابد، مورد استفاده قرار گیرد، زیرا علم بدون درک مساله و بدون درک محیط پیرامون ناقص است.
وی گفت: واقعیت این است که غرب رشته علمی ارائه نداد تا بعد از آن مسائل را حل کند. غرب با جریان تمدن مواجه شد و پاسخ آن را یافت و با یافتن پاسخ‌ها و تجمیع آنها، رشته‌های علمی را تأسیس کرد ولی ما متأسفانه می‌خواهیم از منظر مسائل، رشته‌ها را تأسیس کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد تصریح کرد: این مجموعه نکاتی است که دانشگاه را به عنوان سازمان پژوهشی و نه به صورت آمادگاه متفکران و به شکل یک سازمان پژوهشی با نگاه چند وجهی و گسترده به حل مساله رهنمون می‌کند. آنچه امروز در دانشگاه‌های ما مورد نیاز است با مجموعه مساله مبتنی بر چالش‌ها و با نگاه چند وجهی نظام متقن به نظریه و گزاره برای حل مشکلات کشور رسیده است.
طهرانچی تاکید کرد: جشنواره‌ها باید محیط پر نشاط و عمیقی داشته باشند و ما بتوانیم به وظیفه خود به خوبی عمل کنیم.