کد خبر:13759   تاریخ انتشار: پنـج شنبه ، 12 تیر سال 1399 ساعت 21:19:0

اجرای سند آمایش آموزش عالی در حال پیشرفت است

دکتر کبگانیان گفت: با تمهیدات وزیر و اصلاحاتی که در وزارت علوم صورت گرفته، اجرای سند آمایش آموزش عالی در حال پیشرفت است.


دکتر منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، اظهار کرد: سند آمایش آموزش عالی مولفه‌های زیادی دارد و تحقق آن یکی از خواسته‌های مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ از زمانی که سند آمایش ابلاغ شد با دو وزارتخانه علوم و بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد برای اجرایی کردن این سند، مکاتبه را آغاز کرده ایم.
دکتر کبگانیان ادامه داد: وزارت بهداشت، گزارش نسبتا قابل قبولی درباره اجرای سند آمایش آموزش عالی ارائه کرده است؛ این وزارتخانه همچنین گزارش روند پیشرفت ماموریت گرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی را نیز ارائه داده و پیشنهادات اعضای شورای عالی هم در این زمینه مطرح شده است.
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور درباره اقدامات وزارت علوم در این‌زمینه افزود: متاسفانه وزارت علوم در چند سال گذشته در این رابطه فعال برخورد نکرده و گزارش کار‌هایی را که می‌خواستیم ارائه نداد، ولی خوشبختانه با تمهیدات وزیر علوم و اصلاحاتی که در وزارت علوم صورت گرفته، اجرای سند آمایش آموزش عالی در حال پیشرفت است.
او بیان کرد: برای مثال وزارت علوم از ۵ محور سند، در محور اول یعنی ساماندهی دانشگاه‌های تحت مدیریت وزارت علوم، اقداماتی را انجام داده است.
دکتر کبگانیان گفت: گام مهم اول در وزارت علوم انجام شده و گام‌های مهم بعدی مثل «ماموریت گرا شدن دانشگاه ها» و «آیین نامه ارتقا و رتبه بندی دانشگاه ها» هنوز انجام نشده است؛ البته در این زمینه کار کارشناسی انجام شده است و وزارت علوم باید پیشنهادات خود را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.