دستاوردهای علم و فناوری و فرهنگ
 
سومین کشور استخراج کننده سلولهای بنیادی از دندان شیری دومین کشور دارای توانایی ساخت دریچه قلب پنجمین کشور دارای بز شبیه سازی شده جهان

 

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5