گالری  جلسه 825 شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه 825 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر حسن روحانی روز سه شنبه 19آذر 98 برگزارشد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5