گالری  جلسه 124 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

جلسه 124 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست دکتر عاملی روز سه شنبه 5 آذر 98 برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5