گالری  جلسه دوم بررسی موانع و راهکارهای پیش روی شرکت های بزرگ صنعتی

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5