گالری  جلسه 822 شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه 822 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر روحانی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5