گالری  شورای راهبری ستاد نقشه مهندسی فرهنگی

سومین جلسه شورای راهبری ستاد نقشه مهندسی فرهنگی به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور روز سه شنبه 28 آبان 98 برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5