گالری  کمیته تخصصی ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور

کمیته تخصصی ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به ریاست دکتر عاملی روز دوشنبه 27 آبان 98 در محل این دبیرخانه برگزارشد

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5