گالری  هفتصدو سی ویکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی

هفتصدو سی ویکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی به ریاست دکترصالحی برگزارشد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5