گالری  هفتصدو سی ویکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی

هفتصدو سی ویکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی به ریاست دکترصالحی برگزارشد.

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5