گالری  جلسه شبکه سنجش فرهنگی

جلسه شبکه سنجش فرهنگی به ریاست دکتر عاملی ،25شهریور98 در محل این دبیرخانه تشکیل جلسه داد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5