گالری  ستاد علم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ستاد علم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکترعاملی 24شهریور98 در محل این دبیرخانه تشکیل جلسه داد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5