گالری  جلسه هیات امنای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

جلسه هیات امنای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حضور دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر صالحی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی ذر محل این وزارتخانه برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5