گالری  سفر رییس سازمان تبلیغات اسلامی،عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به استان فارس

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5