گالری  آئین بزرگداشت بوعلی سینا و روز همدان با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری 1 شهریور98

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5