گالری  نشست اعضای کمیسیون بهداشت مجلس با حضور سعید نمکی، وزیر بهداشت , و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 26 مرداد98

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5