گالری  نشست بررسی احکام برنامه هفتم در حوزه فرهنگ

نشست بررسی احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه ورزش و جوانان روز چهارشنبه 2 آذر در سالن جلسه فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7