گالری  جلسه 867 شورای عالی انقلاب فرهنگی

هشتصد و شصت و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه 25 مرداد 1401 به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رییسی در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7