گالری  جلسه کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق

جلسه کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه 6 تیر 1401 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7