گالری  جلسه 854 شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه 854 شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست آیت الله دکتر رئیسی، رییس جمهور و با حضور سران قوا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه 21 دی 1400 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7