گالری  جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست دکتر عاملی و با حضور برخی اعضای شورا با موضوع تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی روز یکشنبه و دوشنبه 19 و 20 دی 1400 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7