گالری  جلسه 853 شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه 853 شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست آیت الله دکتر رئیسی، رییس جمهور و با حضور سران قوا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه 14 دی 1400 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7