گالری  هفتصد و شصت و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی

هفتصد و شصت و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی - ۲ آذر ۱۴۰۰

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7