گالری  سومین جلسه کارگروه تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی

سومین جلسه کارگروه تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور برخی از اعضای شورا روز چهارشنبه 3 آذر 1400 در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7