گالری  جلسه 849 شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه 849 شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست آیت الله دکتر رئیسی، رییس جمهور و با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه 2 آذر 1400 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7