گالری  جلسه پنجاه و سوم شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه پنجاه و سوم شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه مورخ 02‏/09‏/1400 به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7