گالری  جلسه کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاهها

جلسه کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاهها روز یکشنبه 30 آبان 1400 به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عای انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7