گالری  جلسه 848 شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه 848 شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست آیت الله دکتر رئیسی، رییس جمهور و با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روز چهارشنبه 26 آبان 1400 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7