گالری  هم اندیشی اعضای جدید حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی

اعضای جدید حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه 24 آبان 1400 با دکتر سعیدرضا عاملی دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه شورا دیدار و گفتگو کردند.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7