گالری  بازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول

دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهگی از مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول در روز چهارشنبه 19 آبان 1400 بازدید کرد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7