گالری  846 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه 846 شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست آیت الله دکتر رئیسی، رییس جمهور و با حضور روسای قوه مقننه و قضائیه و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه 27 مهر 1400 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7