گالری  127 جلسه مجمع شورای تخصصی حوزوی

127 جلسه مجمع شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل این مجمع در شهر قم برگزار گردید.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7