گالری  دیدار برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) سال 2021 با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) سال 2021 با دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه 26 مهرماه 1400 در محل دبیرخانه این شورا دیدار و گفتگو کردند.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7