گالری  هفتصد و پنجاه و نهمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي

هفتصد و پنجاه و نهمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي با ریاست دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه 20 مهر برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7