گالری  جلسه 844 شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه 844 شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست آیت الله دکتر رئیسی، رییس جمهور و با حضور روسای قوه مقننه و قضائیه و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه 16 شهریور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5