گالری  نشست هم اندیشی وزیران جدید عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با دبیر و برخی اعضا

نشست هم اندیشی وزیران جدید عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی اعضای شورا روز سه شنبه 9 شهریور 1400 در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5