گالری  جلسه ششم کمیسیون سلامت و پزشکی ستاد علم و فناوری

جلسه ششم کمیسیون سلامت و پزشکی ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه 8 شهریورماه 1400 به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5