گالری  جلسه 152 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

جلسه 152 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز سه شنبه 1400/04/22 به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور اعضا در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5