گالری  همایش دهمین سال تاسیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

همایش دهمین سال تاسیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با حضور دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه 18 خرداد 1400 در محل دانشکده برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5