گالری  جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی روز سه شنبه 1400/03/18 به ریاست دکتر کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5