گالری  نشست همفکری دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی

نشست همفکری دبیر و برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع کنکور روز دوشنبه 16 فروردین در سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5