گالری  جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی روز سه شنبه 1399/12/26 به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5