گالری  کمیسیون دانش‌بنیان کشاورزی و غذا

جلسه کمیسیون دانش‌بنیان کشاورزی و غذا به ریاست دکتر محمد رضا مخبر دزفولی 1399/12/04 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5