گالری  جلسه کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

جلسه کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز دوشنبه 1399/12/04 در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5