گالری  جلسه 143 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

جلسه 143 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز سه شنبه 1399/10/30 به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5