گالری  پنجاه و یکمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

پنجاه و یکمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی روز سه شنبه 1399/10/30 در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5