گالری  دیدار نماینده ایران در یونسکو با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر پاکت چی نماینده ایران در یونسکو با دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز شنبه 24 دی ماه 1399 در محل دبیرخانه این شورا دیدار و گفتگو کرد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5