گالری  جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه 23 دی 1399 در محل دبیرخانه شورا برگزار شد

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5