گالری  دیدارانجمن های فرهنگی و علمی دانشجویان با دکترعاملی دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی 2 تیر 98

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5