گالری  جلسه 136 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

جلسه 136 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز سه شنبه 25 شهریور 1399 به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5